Overslaan en naar de inhoud gaan

mastoiditis acuta

Adviezen

< 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 10 tot 14 dagen

Opmerking:

SWAB remarks

Dosis amoxicilline + clavulaanzuur: http://www.kinderformularium.nl/search/stof.php?id=391

< 18 jaar

Indicaties: Allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

ceftriaxon iv 10 tot 14 dagen

Opmerking:

SWAB remarks

Alternatief bij penicilline-allergie indien uitgestelde reactie zonder aanwijzing voor directe [IgE gemedieerde] reactie en geen Stevens Johnson syndroom of exfoliatieve dermatitis.

Dosis ceftriaxon: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/129/ceftriaxon

Algemene opmerkingen

Bij verbetering van kliniek, daling van onstekingsparameters en zo nodig adequate drainage, kan na enkele dagen intraveneuze therapie verder per oraal worden uitbehandeld.

Bij patiënten met een voorgeschiedenis van chronische otitiden kan overwogen worden ook voor Pseudomonas in te dekken (bijvoorbeeld met piperacilline/tazobactam).

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

  • amoxicilline + clavulaanzuur
  • ceftriaxon
Categorie
Metadata

Swab vid: G-274277.3
Bijgewerkt: 01/14/2022 - 18:11
Status: Published