Overslaan en naar de inhoud gaan

antibiotica-geassocieerde diarree - Clostridium difficile

Adviezen

< 18 jaar

Indicaties: Niet-ernstige Clostridium difficile infectie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Opmerking:

SWAB remarks

Stop antibiotica

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

metronidazol po 10 dagen

Opmerking:

SWAB remarks

Dosis metronidazol: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/100/metronidazol (Dosis conform indicatie "anaerobe infecties", per os)

Algemene opmerkingen

Bij kinderen onder de twee jaar oud is de aanwezigheid van Clostridium difficile in principe niet met klinische symptomen geassocieerd en is het dus niet geindiceerd hier diagnostiek naar in te zetten.

Stop zo mogelijk verantwoordelijk antibioticum, en isoleer patiënt.

Er is alleen een behandelindicatie indien er diarree is. Het behandelen van asymptomatische dragers is niet zinvol.

In geval van een kritische situatie waarin de orale toedieningsweg niet kan worden gebruikt wordt geadviseerd om metronidazol i.v. te geven, eventueel aangevuld met intraluminaal (via maag/duodenumsonde of clysma’s) toegediend vancomycine https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/337/vancomycine (Dosis conform indicatie "Enterocolitis tgv stafylokokken en pseudomembraneuze colitis").

Zie SWAB richtlijn voor beleid bij refractaire of recidiverende clostridium infecties.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

  • metronidazol
Categorie
Metadata

Swab vid: G-277063.3
Bijgewerkt: 06/10/2022 - 16:53
Status: Published